Terug naar nieuwsoverzicht

 Verplichte bijscholing voor ministers en staatssecretarissen
                                                                                                
september 2008

DEN HAAG - Komend najaar zullen alle ministers, staatssecretarissen en kamerleden gaan deelnemen in een verplicht bijscholingsprogramma. Hoofddoelstelling van de scholing is het weer op peil brengen van deskundigheid, imago en geloofwaardigheid van ministers en staatssecretarissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht

1. De intake bestaat uit een screening. Gecontroleerd zal worden op vervalste CV’s, diploma’s en vroegere deelnames aan extremistisch-linkse organisaties.
Gladpraten, ontkennen of nuanceren van deze activiteiten zal bij deze strenge intake niet baten.

2. Kernleerdoel macro-econometrisch rekenen
Bijspijkeren van kennis van de basis rekenmodellen voor de koopkracht. Doel is om te voorkomen dat elk jaar weer dezelfde fout wordt gemaakt als de minister roept: “De koopkracht gaat er volgend jaar niet op achteruit”. Elk jaar weer worden belangrijke rekenfactoren vergeten als onder andere:
-Gemeenten die hun lokale belasting gaan verhogen (meestal direct na de uitspraak van de minister over de gelijkblijvende koopkracht).
-Commerciële energiebedrijven die de prijzen blijven verhogen.
-Brancheverenigingen die belastingvoordelen voor de consument in eigen zak steken.
-Importheffingen op goedkope buitenlandse producten.
-De verwachte groei van de economie die elk gat in de begroting dicht, maar altijd blijkt tegen te vallen.

3. Kernleerdoel basis geheugentraining
Het continue vergaderen van ministers, staatssecretarissen en kamerleden eist een hoge tol van het geheugen:
-Zaken als Tibet worden snel vergeten zodra de dagelijkse sleur even wordt onderbroken voor iets luchtigs als de aanvang van de Olympische spelen.
-Verkiezingsbeloften worden niet of meestal verkeerd onthouden.
-Overschreden budgetten van grote overheidsprojecten worden niet als zodanig herkend omdat men het oorspronkelijke budget is vergeten.

Nu alleen nog maar hopen dat de geheugentraining succesvol is en dat men niet de hele bijscholingscursus binnen enkele weken weer vergeet.

Hoewel deelname formeel gezien niet verplicht is, zal weigering aan deelname verregaande consequenties kunnen hebben voor de niet-deelnemers. Ook is de kans aanwezig dat diverse deelnemers niet zullen slagen en de portefeuille moeten inleveren.
Het scholingsprogramma bestaat uit een intake en twee kernleerdoelen:

Verder zoeken over hieraan gerelateerde onderwerpen: