Terug naar nieuwsoverzicht

 Wiettelers doen beroep op garantieregeling van 200 miljard euro

AMSTERDAM - Door de kredietcrisis in problemen geraakte wiettelers hebben een aanvraag gedaan voor staatssteun uit het fonds van 200 miljard euro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Volgens Jan Blowsoft, voorzitter van de vereniging van wiettelers heeft de branche het nu extreem zwaar: “Potentiële legalisatie vraagt om investeringen en dat komt op het slechtste moment dat je maar kunt bedenken. Daarnaast hebben we ook last van het rookverbod, dat impliciet ook een blowverbod is. En waarschijnlijk zal de verkoop aan klanten verboden gaan worden net als de levering legaal wordt. Zeg maar het omgekeerde van nu. Slechter kan het niet worden. Daarom hebben wij een aanvraag van een miljard staatssteun ingediend”.

Of de minister de claim gaat honoreren is nog niet bekend. De gemeente Amsterdam heeft al wel toegezegd een bijdrage te willen leveren in de vorm van natuurmest uit het Vondelpark.

Ook producenten van het beroemde Nederwiet zijn in problemen gekomen door de kredietcrisis. Velen kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden. Door mogelijk aankomende legalisering van de verkoop aan koffieshops moet er nu geďnvesteerd worden. En dat in een tijd dat de banken niet zo gemakkelijk krediet meer verstrekken aan bedrijven.

Verder zoeken over hieraan gerelateerde onderwerpen: