Terug naar nieuwsoverzicht

 Inkomstenbelasting verdwijnt op termijn volledig         september 2007

DEN HAAG  - Eén van de maatregelen die wordt genoemd in de Miljoenennota 2008 is het op termijn vervangen van inkomstenbelasting door afvalbelasting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Het achterliggende idee is dat hoe meer inkomen iemand heeft, des te meer afval hij produceert. Denk bijvoorbeeld aan meer uitlaatgassen, van één of meerdere onzuinige auto’s. Men koopt meer, dus meer verpakkingsafval,  gooit sneller iets weg, grotere tuin, dus meer tuinafval. Meer energieverbruikende luxe apparaten. Dineren met meerdere gangen, waardoor er meer verdwijnt door de toiletafvoer.
Kortom, er is duidelijk een correlatie tussen iemands inkomen en de hoeveelheid afval die hij produceert.

Om de belasting te kunnen innen zullen bij elke woning sensors in de riolering geplaatst worden, de afvalcontainers worden gewogen, gereden kilometers worden bijgehouden, etc. De inning zal worden uitgevoerd door de gemeenten. Omdat daardoor de administratieve werkdruk zal toenemen, krijgen gemeenteambtenaren korting en krijgen wethouders en burgemeester vrijstelling van de afvalbelasting.

Dus, wordt vriend van burgemeester of wethouder. Ga daar vaak op bezoek en maak dan gelijk even gebruik van de gelegenheid om aldaar het toilet te gebruiken.

Verder zoeken over hieraan gerelateerde onderwerpen: