Terug naar nieuwsoverzicht

 Botox in basispakket algemene zorgverzekering                         juli 2007

DEN HAAG - Het kabinet heeft besloten om botox op te gaan nemen in het algemene basispakket zorgverzekering. Volgens het kabinet is de voornaamste reden voor deze maatregel het tegengaan van de vergrijzing.
Het besluit is genomen naar aanleiding van een rapport van de algemene rekenkamer en een studie van de psychologe Mw. Drs. Mooibek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij mannen is een andere correlatie gevonden. De meeste oudere mannen gaven aan het prettiger te vinden op de werkvloer in de aanwezigheid van relatief jong uitziende oudere vrouwen. Daardoor steeg hun bereidheid om wat langer door te werken met 40%. Sommige mannen gaven aan er dan zelf ook jonger te willen uitzien en een aantal van hen overwoog zelfs om dan ook botox te gaan gebruiken.

Op basis van deze studie heeft de algemene rekenkamer een rapport uitgebracht. Eerste voorzichtige cijfers geven aan dat het percentage ouderen wat langer door wil werken zou stijgen met 15%. Doorgerekend betekent dit een significante afname van de vergrijzing.

‘Hierdoor verdienen we de extra kosten in het basispakket ruimschoots terug’, gaf de Minister van Volksgezondheid aan met een strakke glimlach.                                                                                                                                                              Terug naar nieuwsoverzicht

 

Uit de studie van Mooibek blijkt dat met name vrouwen die er jonger uitzien dan hun biologische leeftijd ook daadwerkelijk jonger gedrag gaan vertonen. In haar studie vond Mooibek een correlatie tussen jonger uitziende vrouwen en hun arbeidsparticipatie.

‘Als een vrouw er jonger uitziet, voelt ze zich jonger en krijgt ze daardoor meer energie’, aldus Mooibek; ‘Hun bereidheid om langer door te werken wordt hierdoor ook groter, de meeste vrouwen uit het onderzoek gaven zelfs aan om zeker tot hun 65e te willen doorgaan’.

Verder zoeken over hieraan gerelateerde onderwerpen: